રેનીલ્સ વિસન ૨૦૨૦ ના સહયોગથી મુંબઈ ગુજરાતી પત્રકારો માટે ફ્રી આઈ ચેકઅપ અને ચશ્માનું વિતરણ


મુંબઈ : બોરીવલી વેસ્ટમાં રેનીલ્સ વિસન ૨૦૨૦ ના સહયોગ દ્વારા ગુજરાતી પત્રકાર સંઘના સભ્યો અને પરિવાર માટે ફ્રી આઈ ચેકઅપ અને રીડિંગ ચશ્માનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ શિબિરનો લાભ ૪૧ પત્રકાર અને તેમના પરિવારએ લાભ લીધો હતો. લગભગ ૨૩ પત્રકારોને આવશ્યકતા મુજબ નિઃશુલ્ક ચશ્માનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેમ્પ સાંજના ચાર વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખ્યો હતો . આ કેમ્પનો સહયોગ આપનારા ભરતભાઈનો પત્રકાર સંઘના સેક્રેટરી કુનેશ દવે, પ્રમુખ વિપુલ વૈધ અને ઉપપ્રમુખ પી.સી કાપડિયા આભાર માન્યો હતો

.