સ્થાનિક સ્વરાજયની સામાન્ય ચૂંટણી – ૨૦૨૧ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા મતવિસ્તાર માટે મતગણતરી શાંતિપુર્વક પૂર્ણ

સ્થાનિક સ્વરાજયની સામાન્ય ચૂંટણી – ૨૦૨૧

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા મતવિસ્તાર માટે મતગણતરી શાંતિપુર્વક પૂર્ણ

જીતેન્દ્ર દવે દ્વારા
ભાવનગર તા.૨૩,
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી – ૨૦૨૧ અંતર્ગત ભાવનગર મહાનગરપાલિકા મત વિસ્તારના ૧૩ વોર્ડની મતગણતરી આજ તા.૨૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૧ના રોજ શહેરની સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ભાવનગર ખાતે સવારે ૯:૦૦ કલાકથી શાંતિપૂર્ણ પ્રારંભ થયેલ હતો. મતગણતરી પ્રક્રિયામાં મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકના પરિણામ જાહેર કરાયા છે જેમાં વોર્ડ વાર વિજેતા થયેલ ઉમેદવારોની યાદી નીચે પ્રમાણે છે.
વોર્ડ નં.૧
કિર્તીબાળા દાણીધારીયા-મળેલ મત: ૮૩૯૮, હિરાબેન કુકડીયા-મળેલ મત: ૬૨૮૫, ઉપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા,-મળેલ મત ૮૬૫૯, કાંતિભાઇ ગોહિલ- મળેલ મત ૭૫૧૭
વોર્ડ નં.૨
વર્ષાબેન ઉનાવા- મળેલ મત ૫૨૧૧, વિલાસબેન રાઠોડ- મળેલ મત ૪૯૩૧, નરેશભાઇ ચાવડા- મળેલ મત ૫૩૮૨, બાબુભાઇ મેર- મળેલ મત ૫૬૦૮
વોર્ડ નં.૩
ઉષાબહેન ગોહેલ- મળેલ મત ૮૩૪૬, સેજલબેન ગોહેલ- મળેલ મત ૭૧૭૩, ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ- મળેલ મત ૮૫૭૪, લક્ષ્મણભાઇ રાઠોડ- મળેલ મત ૭૮૧૪
વોર્ડ નં.૪
બારૈયા નિતાબહેન- મળેલ મત ૧૨,૩૬૫, વેગડ રતનબેન- મળેલ મત ૧૧,૭૯૪, મકવાણા ગોપાલભાઇ – મળેલ મત ૧૩,૨૯૦, ચુડાસમા ભરતભાઇ – મળેલ મત ૧૨,૪૫૯
વોર્ડ નં.૫
બારૈયા જશુબેન- મળેલ મત ૯૪૭૫, ખોખર શબાના- મળેલ મત ૯૦૨૨, બુધેલીયા ભરતભાઇ- મળેલ મત ૧૧,૧૩૨, સોલંકી જિતેન્દ્રભાઇ- મળેલ મત ૯૫૧૪
વોર્ડ નં.૬
વાધેલા મનિષાબહેન- મળેલ મત ૯૬૦૫, ત્રિવેદી યોગીતાબેન- મળેલ મત ૧૦,૧૬૨, શાહ કૃણાલકુમાર- મળેલ મત ૧૧,૧૪૪, જોબનપુત્રા દિલીપભાઇ- મળેલ મત ૧૦,૨૬૧
વોર્ડ નં.૭
હિરાબહેન વિંજુડા- મળેલ મત ૬૩૧૪, ભાવનાબહેન દવે- મળેલ મત ૯૩૧૬, ભરતભાઇ બારડ- મળેલ મત ૮૮૭૬, ભાવેશભાઇ મોદી- મળેલ મત ૯૧૪૪
વોર્ડ નં.૮
ભારતીબહેન બારૈયા- મળેલ મત ૭૫૩૧, મોનાબહેન પારેખ- મળેલ મત ૭૨૧૩, રાજેશભાઇ રાબડીયા- મળેલ મત ૭૯૯૫, રાજેશભાઇ પંડ્યા- મળેલ મત ૬૯૫૪
વોર્ડ નં.૯
ભુમીબહેન ગોહિલ- મળેલ મત ૭૫૩૭, માયાબા જેઠવા- મળેલ મત ૮૧૦૯, જયદિપસિંહ ગોહિલ- મળેલ મત ૧૧,૦૪૪, અશોકભાઇ બારૈયા- મળેલ મત ૮૬૧૪
વોર્ડ નં.૧૦
વર્ષાબા પરમાર- મળેલ મત ૮૦૨૮, શારદાબહેન મકવાણા- મળેલ મત ૭૫૦૬, ધીરૂભાઇ ધામેલીયા- મળેલ મત ૯૪૭૯, પરેશભાઇ પંડ્યા – મળેલ મત ૯૩૯૦
વોર્ડ નં.૧૧
ભાવનાબહેન ત્રિવેદી- મળેલ મત ૧૦,૨૦૮, મિનાબહેન મકવાણા- મળેલ મત ૯૫૯૨, મહેશભાઇ વાજા- મળેલ મત ૯૫૫૯, કિશોરભાઇ ગૂરૂમુખાણી – મળેલ મત ૧૦,૩૯૩
વોર્ડ નં.૧૨
ઉષાબહેન બધેકા- મળેલ મત ૧૧,૦૮૧, ભાવનાબહેન સોનાણી- મળેલ મત ૧૦,૯૧૫, બુધાભાઇ ગોહેલ- મળેલ મત ૧૧,૩૨૫, યુવરાજસિંહ ગોહિલ- મળેલ મત ૧૦,૭૦૯
વોર્ડ નં.૧૩
લીનાબહેન ગોહેલ- મળેલ મત ૧૩,૫૩૬, મૃદુલાબહેન પરમાર- મળેલ મત ૧૧,૮૬૨, કુલદિપભાઇ પંડ્યા- મળેલ મત ૧૩,૪૯૮, પંકજસિંહ ગોહિલ- મળેલ મત ૧૨,૮૮૫
મતગણતરી કેન્દ્ર ખાતે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેકટર ગૌરાંગ મકવાણા દ્વારા સમગ્ર પ્રક્રિયા પર સતત મોનીટરીંગ કરાઇ રહયું હતું અને સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા નિષ્પક્ષ અને પારદર્શિતાસહ પૂર્ણ કરાઈ હતી.